פאזל 350 בצורת שבלול המתאר את התפתחות ההיסטוריה והאדם, מפנים השבלול ועד ימינו אנו בסוף השבלול. בנוסף חוברת הסבר על התקופות השונות (לא בעברית).פוסטר יפהפה של תמונת הפאזל, מעוטר באיורים מהפאזל עצמו אשר הופכים למשחק איתור לאחר שהרכבנו את הפאזל.