Treasure Chest of Fairy Tales: Snow White – קופסת קרטון קשיחה הכוללת בתוכה ספר ספירלה שנפתח לתפאורה ודמויות להשלמת המחזה. באנגלית בלבד.