Where's Wally Travel Collection – מחפשים את וולי שמתחבא לו. ספר בפורמט נוח לטיולים עם מאות דפי חיפוש. באנגלית וולי בעברית קוראים לו אפי. ספר הפעלה מעניין ושונה באנגלית.