ערכה מדהימה החופשת בפני הילדים את נפלאות המוח האנושי ומאפשרת להכיר את איברי המוח מקרוב הערכה כוללת דגם של מוח האדם וחלקים רבים אותם ניתן להסיר לחקור ולהשיבם למקומם הטבעי. 19 חלקים