4 לוחות כאשר על כל לוח 4 ציורים שוניםברקע העונה המתאימה. כך אנו למדים להכיר ולזהות את עונות השנה. מה מאפיין כל עונה ועונה.