משחק המלמד את טכניקת ההעתקה. 24 כרטיסים. 41 חלקי עץ.